Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 10:45 (Üye) Soru : Müşavirliğini yapmış olduğumuz teknoloji firması yurtdışından danışmanlık hizmeti, internet bulut hizmeti ve yazılım vb. hizmetleri almaktadır. Bu almış olduğu hizmetleri hem yurtdışına hizmet ihracını yapıyor hem de yurtiçindeki şirketlere hizmet veriyor. Hizmet ihracı yapmak amacıyla alınan yurtdışı hizmet faturalarına istinaden Sorumlu Sıfatıyla KDV2 beyannamesinde bildirmemiz gerekli midir ? Teşekkürler.

Cevap : KDV2 beyannamesi verilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.