Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 10:58 (Üye) Soru : İyi haftalar dilerim Firmada ortaklara borçlar ve alacaklar 131 ve 331 de ayrı ayrı izlenmektedir Yani ortaklardan alacaklar 131 hesapta ortaklara borçlar 331 hesapta takip edilmektedir 31 aralik itibariyle 131 hesap 2.5 milyon borç vermekte 331 hesap 1.5 milyon alacak vermektedir 7440 kanundan yararlanmak istiyoruz Biz sadece 131 hesabı dikkate alıp 2.5 milyon ortaklardan alacak rakamını silip 331 ortaklara borçlar hesabının kalmasını istiyoruz Bu mümkün müdür? Yoksa ortaklar hesapları mahsup edilerek kalan 1 milyon mu sadece silinebilir? Sadece 131 hesabı aftan yararlandirip 331 hesaptaki ortağın alacagina dokunmasak herhangi bir yasak varmi? Cezasi var midir? Teşekkürler

Cevap : Kasa ve cari hesap düzeltilmesinde Netleşme yapılması gerekir. İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen tutarlar da dikkate alınarak tek düzen hesap planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır. Sadece 131 hesap düzeltmesi yapılmaz. Bu bir yorumdur. Resmi görüş için GİB den özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.