Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 16:07 (Üye) Soru : Yenileme Fonu kapsamında alınan bir demirbaşın amortismanı kaç yıl Yenileme Fonundan karşılanabilir.Yenileme fonu 3 yıl geçerli olduğundan , amortismanın tamamı fondan karşılanabilir mi.. Yenileme Fonunun 2nci yılında alınan demirbaştan yalnızca 2nci ve 3ncü yıllara ait amortisman mı ayrılır.Tamamı ayrılamaz mı. Teşekkürler

Cevap : Yenileme fonundaki tutardan, yenilenen ATİK için hesaplanan amortisman payı itfa edilir. İtfa süresi 3 yıldır. 2. yılda ATİK alınmış ise 2. ve 3. yıl amortisman itfası yapılır. Kullanılmayan fon, gelir yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.