Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2023 14:43 (Üye) Soru : işyerlerinde 5 den az çalışanı olanların 2023 yılında ücret ödemelerini bankadan yapma zorunluluğu varmıdır. tsk ler

Cevap : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.11.2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2009 tarihinde yürürlüğü giren “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmeliğin” 10 uncu maddesinin. 21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik sonucunda. “İşyeri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ve üçüncü kişilerin. Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin bu ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmaları zorunlu kılınmıştır.” hükmüne yer verilmiş olup. Mezkur yönetmeliğin “yürütme” başlıklı 18 inci maddesinde ise, yönetmelik hükümlerinin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile birlikte yürütüleceği, hükme bağlanmıştır. Şu halde ; işyerlerinde 5 den az çalışanı olanların 2023 yılında ücret ödemelerini bankadan yapma zorunluluğu bulunmamaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.