Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 11:28 (Üye) Soru : Şu anda gerçek usulde mükellef olan bir taksici basit usulde mükellef olabilirmi? teşekkürler

Cevap : Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin; • Gelir Vergisi Kanununda yazılı genel şartları topluca taşıması, • Arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri özel şartlarda belirtilen hadlerden düşük olması, • Yazılı talepte bulunması, halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları durumunda basit usule geçebileceklerdir. Bu uygulama kapsamında, 1/1/2024 tarihinden itibaren gerçek usulden basit usule geçmeye İlişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 1/1/2022 tarihinden itibaren başlanacaktır. Söz konusu mükelleflerin, anılan Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaması ve diğer şartları da topluca taşımaları gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.