Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 11:47 (Üye) Soru : değerli hocam,2022 de eurobond alım satımından zarar ancak diğer eurobondların kupon faiz ödemesinden kar çıktı.Zarar rakamı yüksek,bu durumda kar ı zarardan mahsup edip beyan vermeye gerek var mı,yoksa alım satım zararını kupon faizinden ayrı mı düşünüp beyan vermelıyızitşk ederim.

Cevap : Eurobond alım satımındaki zarar dikkate alınmaz. Elde eden faiz için ise ; ¦ Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinin (a) alt bendi kapsamında %0 oranında stopaja tabidir. ¦ Anapara üzerinden hesaplanan kur farkları vergilendirilmez. ¦ İndirim oranı ya da maliyet bedeli endekslemesi uygulanmaz. ¦ Elde edilen Eurobond faiz gelirleri, beyana ve tevkifata tabi olan diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte, 2022 takvim yılına ait 70.000 TL'lik beyan sınırı aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Eurobondlar; döviz cinsinden ihraç edilmeleri nedeniyle, itfaları sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz ve elde edilen gelirlere indirim oranı uygulaması da söz konusu değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.