Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2023 14:47 (Üye) Soru : YABANCI İŞÇİYİ SGK GİRİŞİ YAPTIKTAN SONRA ÇALIŞTIRAN BİR FİRMA ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNU GEÇ YAPTIĞINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANIR MI

Cevap : Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin "Çalışmaya başlama" başlıklı 25 inci maddesinde; Yurtiçinden yapılan çalışma izni başvurularında yabancının, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlamasının zorunlu olduğu, Yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halükarda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunlu olduğu, Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izni başlangıç tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerin süresinde yapılmış sayılacağı, hükümleri yer almaktadır. İpc uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.