Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 12:26 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, 3 yıldır devam eden inşaat işleminde mevcut hakediş bedeli 5milyon tl yi aşmış bulunmakta fakat faturalar bölümler halınde kesilmektedir. 1.sorum; fatura 5 milyon tl nin altında kesildiğinde toplamda haddi aştığı için tevkifatlı mı kesilmelidir. 2. sorum; yıllara sari inşaat kapsamında stopaj uygulaması için herhangi bir rakamsal sınır var mıdır? rakam fark etmeksizin yeni yılda ki tüm faturalara stopaj uygulanacak mı? Teşekkürler

Cevap : 1-"BELİRLENMİŞ ALICILAR ve TÜM KDV MÜKELLEFLERİNE karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.5 Milyonun altındaki faturada tevkifat uygulanmaz. Yukarıdaki tanıma göre TOPLAM 5.Milyonu aşan işler için düzenlenecek tüm faturalarda 4/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. " 2-Yıllara yaygın inşaat işlemlerinde GV tevkifatı için sınır olmaz.Tüm faturalarda Tevkifat yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.