Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 12:54 (Üye) Soru : merhaba.. 03/10/2022 tarihinde kira kontratı düzenlenmiş olup 6 aylık kira peşin verilmiştir. gelir vergisi kanunun 72 maddesine istinaden kira gelirleri ilgili yıla ait olanlar ilgili yılda sarkanlar gelecek yıldaki kira gelirlerine göre beyan edilir denmektedir. bu durumda mal sahibi tarafımıza 3 aylık kira stopajı yaptığımızı ve stopaj beyanının 6 aylık olması gerektiğini bildirmektedir. ekim kasım aralık dönemine ait muhtasar sgk beyannamemizi düzeltmemizi ve 6 aylık kira bildirmemiz istemektedir. görüşlerinizi arz ederiz.

Cevap : GV stopajı ödenen kiranın TAMAMI üzerinden yapılır. Kira gelir beyanı ise 2022 yılında elde edile aylar için beyan edilir.. Beyan edilen aylara ait GV stopajı mahsup edilir Mahsup edilmeyen kısım ise ertesi yıl mahsup edilir. Yukarıdaki izahata göre mal sahibinin talebi doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.