Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 14:19 (Üye) Soru : 7440 Matrah artırımına bağlı Kurumlar Vergisi Beyanı ile alakalı bir soru sormak isterim. Mükellefiyet 2022 yılında tesisi edildiğinde 2021 Kurumlar Vergisi vermemiştir. Mükellefin 2022/3.Dönem Geçici Vergi Matrahı 280.764,28 TL'dir. % 40 fazlası alındığında 393.069,99 TL Matrah çıkıyor. Ancak Asgari Artırım miktarı 500.000,00 TL'den az olamaz. Bu sebeple Matrah artırımı zorunlu olarak 500.000,00 TL beyan edilecektir. Bu durumda 2022 Yılı Kurumlar Beyannamesini verirken Mükellefin Kurumlar Vergisi Matrahı 393.069,99 TL mi olmalıdır 500.000,00 TL mi olmalıdır ?

Cevap : 2022 yılı Matrah artırımı için Öncelik ile 2022 yılı KV beyannamesi verilmesi gerekir. Matrah artırımı için artırılacak matrah asgari 500.000 TL olacaktır. Verdiğiniz örnek deki 393,69 değil 500.000 TL dikkate alınır.2022 yılı KV beyannamesi 31/12/2022 tarihli Bilanço ve Gelir tablosundaki rakama göre oluşan kurum kazancı beyan edilir. Konu ile ilgili olarak GİB tarafından hazırlanan Tebliği taslağı aşağıdaki linkdedir. Taslağı inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-dair-7440-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1-taslagi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.