Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 15:56 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhabalar Gelir vergisi beyannamesi toplama ile ilgili bir konuda yardımınızı rica ediyorum. Gerçek kişinin 90bin TL ticari karı var. Ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki ufak yatırımından da 70 bin TL altında ufak tutarda temettü geliri olmuş. Ticari Kazanç 90 bin olduğu için beyanname verirken temettü geliri de eklenmeli midir? Banka, aracı kurum ile gelen gelirler istisna diye beyannameye ekleyip eklememe konusunda tereddüt ettim. Teşekkür ederim.

Cevap : Kar payı gelirinin 70.000 TL nin altında da olsa Ticari kazanç ile kar payı geliri toplamı 70.000 TL geçmesi halinde her iki gelir toplanarak Beyan edilir (GVK Md.86/1-c) Brüt Kar payının 1/2 si beyan edilmez (GVK Md.22) 1/2 tutarı beyannameye MSİ olarak yazılır. Beyannamede Hesaplanan vergiden Kar payının Brüt tutarı üzerinden kesilen % 10 GV stopajı mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.