Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2023 12:53 (Üye) Soru : Merhaba,2022 yılında ki geçici vergilerimiz de hesaplanan vergi için ödeme yapamadık. Kurumlar vergisinde ise firma zarara döndü ve ödeme çıkmadı. Bu yüzden de Kurumlar vergisinde ödemediğim geçici vergiyi mahsup edebilir miyim? Mahsup edemezsem de sebebi nedir? Hangi kanun yada mevzuatı dikkate almalıyım?

Cevap : Yıl içinde Tahakkuk eden Geçici vergi ödenmemesi halinde yıllık beyannamede mahsubu olmaz. Vergi terkin olur. Ödenmeyen geçici vergiye gecikme zammı hesaplanır. Geçici vergi GVK Mükerrer 120. maddesinde tanımlanmıştır. Bu madde hem GV hem de KV mükellefleri için uygulanır. (KVK Md.32/2) Kanun maddelerini inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.