Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.03.2023 17:36 (Üye) Soru : Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.Netleştirmek istediğimiz konu ZORUNLULUK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIMI uygulamaya 01.04.2023 tarihi itibariyle geçmek zorundamıyız.Ön bilgi rica ediyor,iyi çalışmalar diiyorum.

Cevap : POC cihazı bulundurma zorunluluğunu getirilen tebliği taslağı; TEBLİĞ OLARAK YAYIMLANMADI. Tebliği yayımlanmadan zorunluluk olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.