Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2023 10:11 (Üye) Soru : Değerli Üstadım, 7440 Matrah artırımı ile ilgili olarak; c) Bu madde hükmüne göre 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Hükmüne göre bu ay vereceğimiz 2022 gelir/kurumlar v beyannamelerindeki matrahların da bu matrahın altında olmaması gerekir, doğru mu anlıyorum, türmob tablosunda da aynı sonuca ulaşılmıştır. Değerli bilgilerinizi rica ederim.

Cevap : KV beyannamesi Bu ay değil Nisan Ayında verilecektir Hesaplama için GİB web sayfasında yayımlanan Tabiliği taslağını inceleyiniz Diğer taraftan Beyanname formatı GİB sitesine yüklenince hesaplımlar otomatik yapılacaktır. Türmob hesaplama tablosu doğru tablodur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.