Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2023 14:01 (Üye) Soru : Hali hazırda SGDP primi ödeyen işverenler 5 puanlık indirimden yararlanamıyordu. EYT kapsamında emekli çalışanı olan işverenler ise SGDP primi üzerinde 5 puanlık indirimden yararlanabiliyor. Yapılan kanun değişikliği ile EYT kapsamında emekli çalışanı olmayan işverenler de bu indirimden yararlanabilecek mi? teşekkürler

Cevap : Yapılan düzenlemeye göre; - 08/09/1999 tarihi ve öncesinde işe girmiş olmak, - 03/03/2023 tarihi itibariyle yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunmak, - “08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” koduyla işten ayrılış bildirgesi verilmek, - İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamak, Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir. Bunun dışında uygulanmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.