Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2023 11:13 (Üye) Soru : Bir gerçek kişi ortak olduğu şirketten Brüt 80.000 Tl kar payı almıştır. Kar payına %10 stopaj uygulanarak neti 72.000 Tl olmuştur. Gerçek kişinin beyana tabi başka geliri bulunmamaktadır. G.V. 2 nci dilim olan 70.000 Tl sınırını aşıp aşmadığı istisna öncesi tutar mı yoksa istisna sonrası tutar mı baz alınacaktır. ? %50 istisna nedeniyle beyana tabi gelir 40.000 Tl.dir. Bu kar payı geliri beyana tabimi dir.?

Cevap : Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup,(GVK MD.22) kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 2022 yılı için 70.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir. aşmıyor ise beyan edilmez. Örneğinizdeki rakamlara göre beyanname verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.