Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2023 10:38 (Üye) Soru : Değerli Danışman ım merhaba, Vergi mükellefi olmayan bir Şahıs ın 5 Yıl içerisinde yapmış olduğu 1 Gayrimenkule ait Alım ve Satım işlemi için bu işlemler sırasında ödemiş olduğu Tapu Harçları Değer artış kazancının tesbitinde Gider olarak Yazılabilmektemidir. Tşk İyi çalışmalar dilerim

Cevap : GVK Mükerrer m.81’inci maddesinde “Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.” Şeklindedir. Buna göre tapu harcına ilişkin tutarları gider olarak indirebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.