Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2023 10:53 (Üye) Soru : Merhaba, ticari kazançtan gelir vergisi mükellefi olan kişi 2022 için 70.000,00 tl beyan sınırının altındaki işyeri kira gelirini beyana dahil etmek zorundamıdır?

Cevap : Ticari kazanç + İş yeri kira brüt tutarı 70.000 TL geçmesi halinde her iki gelirde toplanarak beyan edilir. Örnek Ticari kazanç 40.000 TL İş yeri Kira brüt 35.000 TL toplam 75.000 TL 70.000 TL nı geçtiği için beyan toplanarak yapılır. (GVK md.86/1-c)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.