Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2023 11:00 (Üye) Soru : merhaba 2022 yılı gelir vergisi bilanço usulı olan mükellefe matrah artırımı yapacağım 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİnde matrah artırımında örnek:Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi (A)'nın yıllık beyannamede beyan ettiği gelir vergisi matrahı, 2018 yılı için 340.000 TL, 2019 yılı için 354.000 TL, 2020 yılı için 440.000 TL, 2021 yılı için 600.000 TL'dir. Ayrıca, 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen tutar 800.000 TL’dir. 021 yılı gelir vergisi matrahı 600.000 2021 yılında beyan edilen matrahın %122,93 fazlası [600.000+(600.000x%122,93)=] 1.337.580* 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme dönemi matrahı 800.000 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 fazlası [800.000+(800.000x%40)=] 1.120.000 2022 yılına ilişkin mükellefin matrah artırımına ilişkin kıyaslama hükümleri dikkate alınmadan önceki gelir vergisi matrahı 1.000.000 2022 yılına ilişkin mükellefin beyan etmesi gereken gelir vergisi matrahı 1.337.580 95 *2022 yılında adı geçen mükellefin matrah artırımına ilişkin kıyaslama hükümleri dikkate alınmadan önceki gelir vergisi matrahı 1.000.000 TL olup, bu tutar; 2021 yılı gelir vergisi beyannamesindeki matrahın %122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutardan az olduğundan, mükellefin 2022 takvim yılında beyana konu edilecek vergiye esas matrahı en az 1.337.580 TL olacaktır. burada kafama takılan konu 2022 yılı gelir vergisi beyannamesini onaylarken .1337.580 tl matrah işlemi onaylayacağım. çıkan vergiyi 2 taksit halinde mi ödeyeceğim

Cevap : Gerek Yıllık GV gerek ise Yıllık KV beyannamesi verildikten sonra Matrah artırımı yapılacaktır. Burada rakamsal problemler çözülmemektedir. Matrah artımına ilişkin beyanname formatı henüz GİB tarafından yayımlanmadı Beyanname formatı yayımlanınca bahsettiğiniz hesaplama sistem tarafında otomatik olarak yapılacaktır. Beklemenizi öneririz Diğer taftan 7440 sayılı kanun uygulama tebliği TASLAĞI GİB web sayfasında . https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-dair-7440-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1-taslagi
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.