Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2023 15:48 (Üye) Soru : Merhaba, Yıllık Beyanname de birden fazla işverenden alınan ücretleri bildirmek istiyorum. 1.işveren üniversite ve maaş içinde brütten sgk kesintileri düşülünce vergi matrahını vermiyor arada vergiden istisna ödeneklerde mevcut. şimdi yıllık beyannamede brütten sgkyı düşünce sistem otomatikman fazla gelir vergisi hesaplıyor. ben vergiden istisna edilen ödenekleri beyannamede diğer indirimler alanına yazabilir miyim diğer türlü olduğunda yersiz olarak vergi ödemiş olacağız. 2.sorum; kesilen vergilere Bordrodaki Gelir vergisi tutarlarını yazıyoruz fakat bu tutarlar asgari ücret istisnası düşüldükten sonraki rakamlar. beyannameye kesilen vergileri yazarken asgari ücret istisnasını dahil ederek mi yazmamız lazım. aksi halde iki kere vergi ödemiş gibi bir durum oluşmayacak mı? Saygılarımla

Cevap : Beyannameye "Gayrisafi ücret" tutarı yazılır. Beyannameden gayrisafi ücret tutarlarından GVK’nın 63/2 inci bendine göre %14 sigorta primi ve %1 işsizlik sigortası primi toplamı olan %15 oranı uygulanarak sigorta kesintileri indirilir. Hesaplanan vergiden her iki işverence kesilen vergiler mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.