Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2023 10:18 (Üye) Soru : MALİ MÜŞAVİRLİK OFİSİMDE , MUHASEBE İŞLEMLERİNİ YAPMADIĞIM ŞİRKETLERE , YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ KONSUNDA, DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLİR MİYİM , BU KONUDA FAYDALANABİLECEĞİM BİR SÖZLEŞME MEVCUT MUDUR VE BU KONUDA SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEYEBİLİRMİYİM.TESEKKURLER.

Cevap : Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, karzarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir Danışmanlık Hizmeti olarak Serbest meslek öakbuzu düzenleyebilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.