Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2023 09:32 (Üye) Soru : şirketimiz ilk 9 ay için verdiği geçici vergi beyanında sermayesi az olduğu için (TÜRMOB sayfasında ki ölçüleri baz alarak) finansman kısıtlaması yaptı ve matraha ilave etti. 10. ayda şirketimiz sermaye artırımı yaptı ve sermayeyi de ödedi. 31/12/2022 tarihi itibariyle finansman kısıtlaması yapması gerekmiyor aynı kıstaslara göre. Sorum şu; ilk 9 ayda çıkan ve kkeg olarak matraha ilave ettiğimiz tutarı 31/12/2022 tarihiyle sermaye güçlü olduğu için finansman kısıtı gerekmediğinden yıllık kurumlar vergisi matrahına ilave etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Görüşünüz nedir? teşekkürler.

Cevap : Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Mukayese sermaye artışı ile değil öz kaynak karşılaştırması ile olacaktır. öz sermaye hesaplamasına göre Finansman gider kısıtlaması yapılır veya yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.