Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2023 10:17 (Üye) Soru : ücretlerde yıl içinde asgari ücret kadarlık tutar stopaj vergisinin matrahı olmuyor. Ancak yıllık beyan vermek gerektiğinde bu imkandan faydalanmak söz konusu değil. Beyanda böyle bir istisna/indirim kısmı göremedim. Yıl içinde asgari ücretlik kısmının vergisi istisna/indirim iken safi ücreti 880.000 tl.yi geçen ücreti beyanla bildirirken mecburen gayrisafi ücreti yazıyor ve bundan beyanda yazılan indirimleri düşüyoruz. Bu durumda 779.000 ücreti olan kişi asgari ücretin avantajı ile beyan da vermesi gerekmediğinden karlı oluyor. Kısaca yıllık ücret beyanında yıl içinde her ücretlinin kullandığı asgari ücret istisnasını nereye yazabiliriz? Böyle bir istisna/indirim olmayacak mı? Teşekkürler.

Cevap : 880.000 TL ÜSTÜNDEKİ "Ücretin Gayri Safi Tutarı" (Brüt ücret ) yazılır bu tutardan işçi sigorta primi+işsizlik payı varsa diğer indirimler örneğin engelli indirimi düşülüp gelir matrahına ulaşılır kesilen gelir vergisi yazılır beyanname otomatik olarak hesaplama yapar Asgari ücret indirimi ile ilgili özel bir işlem yapılmaz. Sistem kendisi gerekli işlemleri otomatik yapar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.