Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2023 10:25 (Üye) Soru : İyi Haftalar 2022 Yılına ai Gelir ve Kurumlar vergisi mğkelleflerine bir takım kıstaslar getirildi. Beyannamelerini düzenli verenler için 2021 Gelir matrahının %122,93 ünden Geçici V 2022/ 3. Döneminden %40 az olamaz şeklinde. Tebliğin giriş kısmında bu şartları sağlayamanlar yararlanamaz diyor Ama örneklerde Sayfa 94 af) Örnek 1 Sayfa 96 da Örnek 4 te hesaplamalar ile ulaşılan rakam 2022 Gelir Beyannamesinde beyan edeceğimiz matrahtan yüksek ise 2022 Gelir Beyannamemizi bu tutara çekerek yaralanacağımız söyleniyor . Birinci sorum hangisi doğru.İkincisi yararlanıyorsak aradaki farkı biz 2022 Gelir veya Kurumlar beyannamesinde nerede nasıl göstereceğiz. Teşekkürler

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.