Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2023 13:49 (Üye) Soru : iyi günler, 2022 nisan ayında vereceğimiz kurumlar vergisi beyannamesi matrahının hangi tutar esas alınması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyoruz. matrah artırımında bulunursak eğer burada bulunan matrah artımı rakamın, verilecek 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde de beyan edilmesi gerektiği yönünde bilgiler mevcut. 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamemizdeki matrahı değiştirmemiz gerekiyor mu. saygılar

Cevap : 31/12/2022 Tarihinde oluşan mali tablolara göre Elde edilen kurum kazancı beyan edilir. Bu konuda tereddüt olmaz. 2022 Yılı için matrah artırımı yapılsa da yapılmasa da elde edilen kurum kazancı beyan edilir. Matrah artırımı ayrı bir hesaplamaya tabidir. 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.