Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2023 13:51 (Üye) Soru : sayın üstadım; 7440 sayılı kanunu incelediğimde sorum 1 : matrah arttırımı bölümü için 2022 yılı için kıyaslama ibaresi konulmuş olup kıyaslama yapıldığında çıkan tutarı 2022 yılı gelir ve kurumlar beyannamelerinde matrah olarak gözükmesimi gerekmektedir. sorum 2: yoksa gelir ve kurumlar vergisi tablosunda matrah arttırımı hesaplamasında mı sadece kullanılmak için kıyaslama yapılacaktır. saygılarımla

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.