Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2023 12:38 (Üye) Soru : Sayın yetkili ; mükellefin 2021 gelir vergisi matrahı : 100.000 tl % 122,93 artırımı : 222.930 tl , 2022 3.dönem geçici vergisi ; 160.000 %40 ı 224.000 tl, bu durumda, 2022 yılı gelir vergisi matrahı ise,yukarıdaki tutarlardan daha düşük, 20.000 tl , bu durumda mükellef matrah artırımından hiçmi yaralanamayacak ? 2022 gelir vergisi beyanını düzeltme beyanı vererek, 224.000 vergi matrahı oluşturarak mı yaralanacak,yada, 2022 gelir vergisinde düzeltme yapmadan, yukarıdaki endekslemede en yüksek tutardan aşağı olmamak (224.000 tl) şartıyla, yaparsa mı ? 7440 sayılı matrah artırımı yapabilecek 2.sorum: 2022 yılı gelir vergisi matrahı olmayanlarda zarar olanlarda sadece asgari artırım mı geçerli olacak ,endeksleme olmadan ? teşekkür ederim,saygılarımla.

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz. 2022 yılı gelir vergisi matrahı olmayanlarda zarar olanlarda sadece asgari artırım mı geçerli olacak Zararda neyin endekslemesi yapılacak ?
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.