Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2023 16:02 (Üye) Soru : Özel üniversitede okuyan öğrenci için ödenen eğitim ücreti ve kitap seti faturalarını yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyiz? teşekkürler.

Cevap : Türkiye de Özel üniversite yoktur. VAKIF ÜNİVERSİTESİ vardır. Bu Üniversitelere halk arasında özel üniversite denilmektedir. Vakıf üniversitelerin kazançları Kurumlara vergisin den istisnadır. GVK 89/2. maddesinde ise " Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması , Türkiye'de yapılması ve GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları indirilir” hükmü vardır. Öğretim gideri dışındaki Kitap seti ve ,servis giderleri indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.