Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2023 09:47 (Üye) Soru : Sayın Danışman ım merhaba Gelir Vergisi beyanı ile ilgili bir kaç hususda bilgilerinizi talep ederim. 1- Araç Kira gelirlerine ilişkin; 2022 Yılında alınan Araç için Gider olarak amortisman uygularken İlgili Binek araç için Binek araç Gider Kısıtlaması uygulamamız gerekmektemidir Acaba. ( ARaç Bedeli 1.700.000,00 TL) 2- Ücret Gelir Vergisi Beyannamesi için Beyannamedeki ''Ücretin Gayrisafi Tutarı'' Yerine Kümlatif Gelir Vergisi Matrahını Yazmamız gerekmektedir. 2- Ücret Gelirine ilişkin ; Tek işverenden 880.000 TL ye kadar tevkifata tabi ücret gelirini ile Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret kıyaslaması için için yine Kümlatif Gelir Vergisi Matrahını baz almamız gerekmektedir. Yardımlarınız ive emekleriniz için sonsuz teşekkürler sunarım

Cevap : 1-Kiraya verilen binek araç için gider kısıtlaması yapılmaz. 2-GV matrahı değil ""Ücretin Gayri Safi Tutarı" (Brüt ücret ) baz alınır. Bu tutardan işçi sigorta primi+işsizlik payı varsa diğer indirimler örneğin engelli indirimi düşülüp gelir matrahına ulaşılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.