Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2023 09:49 (Üye) Soru : Üstatlarım; Gelir Vergisi 2022 matrah arttırımı yapacağız. Ancak 2022 GV matrahımız ise; kıyaslamalarda yüksek olandan daha düşük olmayacak deniliyor. Hal böyleyken bu tutarlardan daha düşük bir matrahla ay içinde verdiğimiz gelir vergisi beyannamesini 31 Mart tarihine kadar ( vergi zıyai cezasına muhatap olmamak adına) matrahları yükseltmek gerekir mi? Rakamlar yüksek, beyanı yükseltmek şart ise hem matrah artırımı vergisi hemde geçen seneye göre %122,93 artmış bir vergiyi de ödeyeceğiz doğru mu? Şimdiden teşekkür ediyorum

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.