Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2023 09:55 (Üye) Soru : Merhabalar, Arge personeli olarak çalışan kişi (tek işverenden ücret geliri söz konusu. 5746 göre GV %95 terkin yapılmakta.) yıllık 880,000 tl istisna tutarını aşan ücreti için yıllık gelir beyan vermeli mi?

Cevap : Tek işverenden 880.000 TL nin üstünce ücret alan mükellefler yıllık GV beyannamesi verecektir. 880.000 TL ÜSTÜNDEKİ "Ücretin Gayri Safi Tutarı" (Brüt ücret ) beyannameye yazılır bu tutardan işçi sigorta primi+işsizlik payı varsa diğer indirimler örneğin engelli indirimi düşülüp gelir matrahına ulaşılır. Kesilen gelir vergisi yazılır Beyanname otomatik olarak hesaplama yapar Asgari ücret vergi istisnası indirimi ile ilgili özel bir işlem yapılmaz. Sistem kendisi gerekli hesaplamaları otomatik yapar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.