Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2023 10:07 (Üye) Soru : Değerli Üstadım, 7440 Kanun Gelir V Matrah artırımı ile ilgili müsait olduğunuzda bilginizi rica ederim, 1 sayılı genel tebliğde C-Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Örnek 1'de Kıyaslama hükümleri dikkate alınmadan önceki 2022 Gelir Vergisi Matrahı 1.000.000 TL yazmasına rağmen kıyasmala sonucu çıkan rakam 1.337.580 TL olup beyana konu edilecek vergiye esas matrahın en az 1.337,580.tl olacaktır, denildiğinden; 10 Mart 2023 tarihinde beyan ettiğimiz 2022 Gelir Vergisi Beyanında yeniden düzeltmeye ve ek verginin tahakkuku gerekeceği ortaya çıkmaktadır. Konunun hassasiyeti nedeni ile doğruluğu hususunda bilgilerinizi önemle rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Tebliğdeki örneklerin doğruluğu veya yanlışlığı konusunda yorum yapamayız. 2022 yılı beyannamesinin yeniden verilmesi gerekmez. 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.