Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2023 14:53 (Üye) Soru : sayın danışman,Müşterilerimizden Limited Şirket 7326 sayılı kanuna istinaden 2017-2018-2019-2020 yıllarına ait Kurumlar vergisi ve KDV.açısından Matrah artışı yapıldı.Mükellef ilk iki taksitin ödemesini askerlik görevinden dolayı yatıramadı.Askerden geldikten sonra yeniden yapılandırarak tamamını gecikme faizi ile yatırdı.Neticede 7326 sayılı kanunundan dolayı buzulan ve tekrar yapılandırılan ve ödenen vergiler,mükellef açısından boşunamı gitti.yoksa matrah artışının şartlarını yerine getirmişmi olur. Eğer bozulmuş olduğu varsayılırsa bu yıllara ait yeniden matrah artışı yapmalımı yoksa 7440 sayılı yasada yapılandırma ile 7326 sayılı yasa ile yapılandırılan borçların bozulması durumunda ,7440 sayılı yasada yapılandırma ile ilgili düzeltme yapılabilirmi.? bilginize ,teşekkürler.

Cevap : Sizin tabirinize göre ; ödenen vergiler, mükellef açısından boşuna gitti. Düzeltme olmaz. 7440 sayılı yasaya göre yeniden Matrah artırımından yararlanabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.