Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2023 17:48 (Üye) Soru : iyi günler, 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımında bulunacağız. fakat 7440 sayılı kanun tebliğinde 'Mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen vergiye esas matrahın; 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır.' tebliğde beyan edeceğimiz nisan döneminde verilen kurumlar beyannamemizin matrahinı mutlaka yükseltilmesi ve matrah artışı sonucu bulunan değere eşitlenmesi gerektiği yönünde görüşler var. bizim için önemli olan bu ayrıntıda bilmediğimiz bir konumu var acaba. bilgileriniz için teşekkür ederim.

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.