Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2023 10:03 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba.2022 yılı için gelir vergisi bilanço mükellefimize matrah arttırımında bulunacağız.2021 yılı matrahımızı %122 oranında arttırdığımızda,2022 yılına ait matrahtan fazla çıkmaktadır.Kanun metnin de 2021 yılını baz alacağımızdan bu aradaki farkı 2022 yılı beyanına KKEG olarak mı eklemeliyiz veya beyannamede başka bir bçlüm varmıdır.yazabileceğimiz.Saygılarımla

Cevap : 2022 yılı için matrah artırımında bulunabilmek için, 2022 yılına ilişkin Gelir vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen matrahın % 122,93 oranında artırılmasıyla bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergi döneminde beyan edilen matrahın % 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şarttır. Matrah artırımı için beyanname formatı henüz sisteme eklenmemiştir. Matrah artırımı formatı bu sıralama ve ölçülere göre hazırlanacağı görüşündeyiz Beyannamenin yayımını bekleyiniz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.