Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2023 10:37 (Üye) Soru : Üstad cevabınızı aldım ama 2022 yılı ile ilgili meslek mensubu ile sözleşmesi bulunmuyor. SMMM sözleşmesini fesh etmiş. Ve 2021 aralık son beyannameleri vermiş. Mükellefte de sağlık nedenleri ile ilgilenmemiş. Şirketin bir şekilde beyananmeleri verilmesi gerekiyor. Soru: 30.03.2023 tarihi itibariyle yeni bir m?kellef ile (Ltd.)s?zle?me yapmak ?zereyim. Fakat ilgili ?irket 2022 y?l?na ait hi?bir beyanname ve bildirim yapmam??t?r. ?imdi ben geriye d?n?k (BO?) olarak beyannamelerini verece?im. ?lk etapta arac?l?k s?zle?mesi mi yapmam gerekir, Yada yeni yapaca??m Arac?l?k ve sorumluluk s?zle?mesine /(2022 bey. bo? olarak verilmesi konusunda anla??lm??t?r gibi) ilave not yazmam yeterli midir. Hukuki ve sorumluluk anlam?nda beni etkileyen bir durum olur mu? . Cevap:Say?n, Beyannameler Arac?l?k s?zle?mesi ile verilemez. Arac?l?k ve sorumluluk s?zle?mesi ile verilir. 2022 y?l?nda SMMM ile s?zle?mesi olmas? gerekir 2022 de i?lemleri yapan meslek mensubu bu beyannameleri vermesi gerekir Bir y?ld?r Hi? beyanname verildi?inden m?kellefin haberinin olmamas? m?mk?n de?ildir. Bo?ta olsa verece?ini beyanname ve i?lemlerden sizde m?kellef ile birlikte m?teselsil sorumlu olursunuz. Bilgilerinize rica olunur. Dan??ma birimi

Cevap : Görüşümüzü siz bildirdik Sorumluluğu kabul ediyorsanız verebilirsiniz .Tercih sizin
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.