Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2023 11:03 (Üye) Soru : 07 puantaj kayıtlarıyla eksik gün bildirimi yaptığımız personeller için 20 gün üzerinde çalışma günü bildirilmesi durumunda işverenin kalan primleri 30 a tamamlama gibi bir yükümlülüğü oluyor mu? bu tamamlama 06 kısmi istihdamda mı geçerlidir. teşekkür ederim.

Cevap : önetmeliğin 101/1. fıkrasında, sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi oranından daha az belirlendiği çalışmalar kısmî süreli çalışma olarak tarif edilmiştir. Çalışanların SGK bildirimlerinin alındığı e-Bildirge programlarında da bu yönde bir değişiklik yapılmış ve eksik gün nedeni 06-Kısmi İstihdam işaretlenmiş sigortalılar için 20 günden fazla bildirim yapılması engellenmiştir. e-Bildirgede eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam seçilmiş bir sigortalı için 20 günün üzerinde bir gün sayısı girildiğinde “06-KISMİ İSTİHDAM' seçilenler için 20 günden fazla hizmet bildirilemez. Veri kayıt edilmedi, bilgileri kontrol ederek tekrar deneyiniz.” mesajı verilerek bildirim kabul edilmemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.