Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2023 10:47 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, Bilanço usulüne tabi Gelir vergisi mükellefinin 331 Ortaklara Borçlar hesabında bulunan ALACAĞININ 500 Sermaye hesabına ilavesi için herhangi bir prosedür zorunlu mudur? Sicilde ilanı şart mıdır? Sadece yevmiye maddesinde kaydi olarak bu yapılabilir mi?

Cevap : Bilanço usulüne tabi Gelir vergisi mükellefleri 131-331 hesapları kullanamaz. Sermaye artırımı için Ticaret siciline rapor ve bilgi verilmez. Artış için Muhasebe kaydı yapılması yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.