Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2023 13:53 (Üye) Soru : Bilonço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefinin 2021 yılı ticari zararı vardır. 2022 yılında ticari kar ve GMSİ kira geliri elde etmiştir. 2022 yılında ticari kar ve GMSi karı toplamından 2021 yılı zararı mahsup edilebiliyormu.

Cevap : GVK 88. maddesine göre geçmiş yıl zararları beyan yılındaki karlardan mahsup edilir. Zararın 2021 yılı beyannamesinde yer alması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.