Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2023 09:56 (Üye) Soru : İşveren tarafından iş akdinin feshini içeren ihtarname noter kanalıyla işçiye 1 Mart günü gönderilmiştir. İhtarnamenin işçiye tebliğ tarihi ise 3 Mart'tır. Bu durumda (6 haftalık ihbar süresi olduğu varsayımıyla), 6 haftalık süre işlemeye hangi tarihte başlar?

Cevap : Teblig tarihinden itibaren baslamaktadir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.