Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2023 10:16 (Üye) Soru : merhaba, yurt ıcınden ticari mal alım satımı yapan, bilgisayar ve malzemeleri alım - satımı yapan 8 tane SGK 4-a çalısanı olan LTD.ŞTİ. yiz. özel hükümlere tabi degiliz. SGK sigortalı işe giriş bildirgesinde 19 nolu alanda " 6356 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu " alanı var. 1 - işe giriş bildirgesi düzenlenirken bu kısmı boş olarak mı geçmeliyiz? (NOT:Sistem boş olarak geçmeye izin veriyor.) 2 - yoksa oradaki , açılan alt başlıklardan birini tercih etmek zorunlu-mecburi midir? tesekkurler

Cevap : 9 numaralı alana, 4857 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ını kaybettiği "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile tespit edilenleri ve bir yıldan daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası tecil edilenleri, şartlı salıverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan eski hükümlüleri çalıştıran işverenler tarafından işaretlenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.