Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2023 12:13 (Üye) Soru : Mrb, Serbest meslek mensubunun her ay kendisi için düzenli olarak ödediği hayat sigortasını gider olarak yazabilir mi? Gider yazılacak ise aylık olarak gider kayıtlarımı yapılmalıdır.Çünkü yıllık beyannamede bu gideri yazabileceğimiz bir yer bulunmuyor.Teşekkürler.

Cevap : Hayat sigortası primi gider yazılmaz. Yıllık beyannameden GK 89/1. maddesindeki koşullara göre Vergi matrahından indirilir. Yıllık beyannamede "Beyan edilecek gelirden indirimler" bölümünden indirimler "şahsi sigorta primi" satırına yazılır. Beyannameyi bir kez daha inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.