Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2023 12:28 (Üye) Soru : Vergi kanunun mükerrer 121. maddesi gereğince sağlanan indirimi 2021 beyan sonrası 2022 yılında, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar / 360 Ödenecek Vergi 602 Diğer Geilrler 2023 yılının Geçici ve Kurumlar beyanın ''diğer indirim ve istisnalar bölümünde gösterebliir miyim? İyi çalışmalar.

Cevap : "Vergi kanunun mükerrer 121. maddesi" değil "Gelir Vergi Kanunun mükerrer 121. maddesi" olacak.(KV mükellefleri içinde bu madde uygulanır.) Verginin indirilmeli ödemesi gelir olmaz. Aşağıdaki Muhasebe kaydı yapılır.2023 de beyanname de gösterilmez. KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki tutar için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. % 5 oranındaki indirimin mahsubu için “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir. Hesaplanan indirim 10.000 TL olduğunu varsayalım --------------------- /04/2023 ---------------------- 136 Hesap 10.000 570 Hesap 10.000 ----------------------/---------------------- 136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır. ---------------------/------------------------ 360 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- VERGİ DAİRESİNDEN NAKİT ALINMASI ---------------------/------------------------ 102 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/--------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.