Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2023 14:58 (Üye) Soru : Tek işverenden ücret olan kişinin gayri safi brüt ücreti 892.000 tl işçi sigorta primi ve işsizlik sigortası ola 61.000 tl yi düşünce matrah 821,000 tl oluyor ve hazır beyan vergi hesaplamıyor.Bu durumda bahsedilen tek işverenden alınan ücret 880,000 sınırı giderler düşüldükten sonraki matrah içini mi geçerli oluyor?Teşekkür ederim

Cevap : 880.000 TL ÜSTÜNDEKİ "Ücretin Gayri Safi Tutarı" (Brüt ücret ) beyannameye yazılır bu tutardan işçi sigorta primi+işsizlik payı varsa diğer indirimler örneğin engelli indirimi düşülüp gelir matrahına ulaşılır. Kesilen gelir vergisi yazılır Beyanname otomatik olarak hesaplama yapar Asgari ücret vergi istisnası indirimi ile ilgili özel bir işlem yapılmaz. Sistem kendisi gerekli hesaplamaları otomatik yapar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.