Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.04.2023 10:36 (Üye) Soru : Sayın Danışman 7420 SK. 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2022 tarihli (2. mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 11/11/2022 tarihli R.G’de yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış ve bunu takiben yayımlanan 23/11/2022 tarihli ve 2022/20 Sayılı SGK Genelgesi ile çalışanlara ödenecek nakit yemek ödemelerine ilişkin olarak 01.12.2022 tarihinden itibaren asgari ücretin 23,65’lik kısmı kadar olan nakit ödene paraları SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilmiş olduğunu anlıyorum. ----------- 2023 Ocak dan buyana bir müşterimizin üç çalışanına ayrı ayrı 1500 TL nakit yemek parası bankadan maaşı ile ödenmektedir. Bu 1500 TL bordroda gösterilerek SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi kesintisi yapılmamıştır. Söz konusu düzenlemelerin yorumlanmasında veya algılanmasında bu istisnaların sadece yemek kartı veya çalışanların dışarıda yediği işveren tarafından fatura karşılığı ödenen yemek bedellerini kapsadığı gibi bir algı oluşmuştur. SORUM: 1500 TL nakit ödenen yemek bedeli sgk gelir vergisi ve damga verisinden istisna mıdır? Kıymetli görüşlerinizi bekler, teşekkür ederim.

Cevap : Yemek Bedeli Adı Altında Yapılan Ödemelerden Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Tutarın Hesaplanması Brüt Günlük Asgari Ücret x % 23,65 = (Günlük İstisna Tutarı) Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı x Günlük İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı, Ödenen Yemek Bedeli - İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Bedel
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.