Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.04.2023 11:32 (Üye) Soru : Merhaba; Aktif durumdaki bir Limited Şirketi yıl sonu itibariyle Mali Müşaviriyle sıkıntılar yaşadığından 2 aydır beyanlarının gitmediğini, Mali Müşavirine borcu olduğunu fakat aradaki bir takım sıkıntılar yüzünden davalık olacaklarını bu nedenle ödeme yapmayacağını tarafıma bildirmiş ve evraklarıyla birlikte ismmmo sözleşmelerinin iptal edilip geri alınması husususanda tarafıma danışmıştır. bu durumda ne yapmam gerekli. İsmmmo sözleşmesi bulunduğundan herhangi bir beyan verememektiyim.

Cevap : Sizden önceki meslek mensubu ile olan Türmob ( e-birlik sözleşmesi) ve GİB sözleşmesi fesih olmadan sizinle sözleşme imzalanmaz. Mükellef borcunu ödeyecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.