Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2023 10:10 (Üye) Soru : Üstadım kusura bakmayın ilk defa karşılaştığım için arada kaldım. Cevap:Sayın, 536'ncı maddeye göre, "esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde ve kayıtlı işçi de bulunmuyor ise tasfiyenin sgk ya bildirilecek işyeri dosyası da yoktur. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi tasfiye memuru atadık. ortak kendisi tasfiye memuru oldu. sgk dosyası şubatta açıktı çalışandan dolayı. şubat sonu çalışan işten ayrıldı bu durumda mart ayında sgk dosyası boş olacak. tasfiye de mart ayında olduğu için bildirmek gerekir mi?

Cevap : Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; şirket ortağının talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, şirket ortağının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erer. Bu tarihler sigortalılarca ve ticaret sicil memurluklarınca on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.