Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2023 13:54 (Üye) Soru : Merhaba Dubai merkezli bir firmadan talep edilen ürünler, Hong Kong merkezli başka bir firma üzerinden Türkiye’deki bir firmaya gönderilmektedir. Gümrük giriş beyannamesi, Hong Kong firmasının düzenlediği fatura (shipping invoice) esas alınarak düzenlenmektedir. Dubai merkezli firma da, aynı ürünler için Türkiye’deki firmaya ayrıca fatura düzenlemektedir. İthalat bedelleri Dubai’deki firmaya gönderilmektedir. Soru 1: Gümrük giriş beyannamesi düzenlenirken Dubai merkezli firmanın faturası mı, yoksa, Hong Kong merkezli firmanın faturası (shipping invoice) mı esas alınmalıdır? Soru 2: Gümrük giriş beyannamesi, Hong Kong merkezli firmanın faturası (shipping invoice) esas alınarak düzenlendiğinde, Dubai faturası ile Hong Kong faturası arasındaki fark nasıl muhasebeleştirilebilir? Soru 3: Gümrük giriş beyannamesi düzenlenirken Hangi fatura esas alınmalıdır? Saygılarımla.

Cevap : Gümrük beyannamesinden malı gönderen firma hangisi ise o firmanın faturası dikkate alınır. Fark neden oluyor ?
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.