Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2023 11:53 (Üye) Soru : Soru: Kat kar??l??? konut in?aatlar?nda, arsa sahibi ad?na d?zenlenmi?, s?zle?me gere?i m?teahhit firman?n yapt??? ?demeler ve kdv.leri giderle?tirilip, kdv leri indirim konusu yap?labilir mi? Te?ekk?rler. Cevap:Say?n, KDV m?kellefleri ?dedikleri KDV ni giderle?tiremez. ?ndirim yap?l?r.(191) Tahsil edilen KDV ise beyan edilir.(391) Bilgilerinize rica olunur. Dan??ma birimi Merhaba Üstad, sorumu eksik sormuşum. Arsa sahibi adına yapılan ödemeler, müteahhit firma tarafından gider olarak kaydedilebilir mi? teşekkürler.

Cevap : KKEG olarak kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.