Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2023 13:31 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 7440 Sayılı Kanuna istinaden matrah artırımında bulunacağımız firmalar için bdp'de (1001D) ya da hazır beyanda ek satır oluşmamıştır. Buna istinaden gelir vergilerinin son günü olmasına rağmen henüz beyanname verememekteyiz. Konu ile ilgili maliyede 20050800 soru numarası ile talep oluşturulmuştur fakat hala cevap alınamamıştır. Bu hususta nasıl ilerleneceği ile ilgili yardımlarınızı rica ederiz.

Cevap : Bizim yardımcı olacağımız bir işlem değil . Bu konuda teknik bilgimiz yok. Ancak 2022 yılı için matrah artımı yapılması halinde matrah eklemesi 31/05/2022 tarihine kadar yapılabilir. GİB yayımladığı ı nolu Genel Tebliğin (25 Mart 2023 Resmî Gazete Sayı : 32143 ) aşağıdaki bölümünü inceleyiniz. " 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği tarihten sonra 2022 yılına ilişkin matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen kıyaslamanın yapılması ve kıyaslama sonucunda anılan madde hükmü nedeniyle 2022 yılına ilişkin beyannamelerde düzeltme yapılarak beyan edilen matrahın artırılması gerektiği hallerde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilmesi için öncelikle 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisine yönelik düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme beyanının yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde yapılmış olması halinde tahakkuk eden vergi, yıllık gelir/kurumlar vergisi ödeme süreleri içinde, bu süre geçtikten sonra yapılmış olması halinde ise bu beyanname üzerine ödenmesi gereken verginin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde (gelir vergisinin ilk taksiti bir ay içinde ikinci taksiti kanuni süresinde) ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu beyanname, kanun hükmünden yararlanılabilmesi için getirilen yasal zorunluluk kapsamında verildiğinden, bu beyanların kanuni süre geçtikten sonra başvuru süresi içinde yapılması durumunda vergi cezası kesilmeyecek, gecikme faizi hesaplanmayacaktır."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.